Vitalclinic

Rehabilitácia a fyzioterapia

Rehabilitácia a fyzioterapia

Sme špecializované rehabilitačné zariadenie, zamerané na preventívnu, poúrazovú a pooperačnú fyzioterapiu, s cieľom zlepšiť stav pohybového aparátu, odstrániť bolesť, alebo jej úplne predchádzať. Komplexnú starostlivosť zabezpečuje tím kvalifikovaných fyzioterapeutov pod vedením rehabilitačného lekára, MUDr. Emílie Luknárovej, lekára-špecialistu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 

Fyzioterapeuti: 
PhDr. Nina Sládeková, PhD.
Bc. Elena Šafárová

Služby: 
Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom
Komplexné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom - odporúčame absolvovať ako prvé pri prevencii, pred operáciou, po operácii

Vyšetrenie pre deti
Základné vstupné vyšetrenie pre detičky od 0 - 12 rokov

Diagnostika pre mamičky
Pre mamičky a budúce mamičky sme vytvorili program komplexnej starostlivosti. Zameriavame sa na aktuálne ťažkosti mamičky, diastázu, 
oslabené svaly panvového dna, inkontinenciu.

Diagnostika svalov panvového dna
Téma panvového dna je intímnou záležitosťou mnohých žien po pôrode, či žien vo vyššom veku, kedy svaly strácajú svoju elasticitu a pružnosť. Objednajte sa na vstupné vyšetrenie svalov panvoveho dna, ktoré je potrebné absolvovať pred začiatkom terapie.

Diagnostika chodidiel
Komplexné podiatrické vyšetrenie fyzioterapeutom.

Rehabilitácia - Fyzioterapia
Aktívne rehabilitačné metodiky: Dynamicko Neuromusculárna Stabilizácia (A,B,C), Dornova metóda plus a Breussova masáž, 
Kraniosakrálna terapia, Diagnostika a terapia funkčných porúch a manuálne terapie podľa Janíkovej, McKenzie (A,B,C,D), 
Metóda MFK, Diagnostika a dysfunkcia HSSP (I.-IV.), Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky pohybového aparátu od 
Mgr. Mariana Jendrichovského (A,B), Využitie kineziotapingu, SM Systém, PPA koncept Špringrová

Rezervovať vstupný termín si môžete telefonicky alebo online tu: https://vitalclinic.sk/terminy/terminy-nitra