MUDr. Mária Raisová

Neurológia
Bc. Eva Bartová

  • neurologické vyšetrenie,
  • duplexné UZV vyšetrenie mozgových artérií,
  • TCD vyšetrenie mozgových artérií

Vyšetrujeme pacientov všetkých ZP.