MUDr. Jozef Matta

Všeobecný lekár pre dospelých
Jana Kečkešová

Odborná činnosť:
  • komplexná starostlivosť  o dospelých pacientov
  • preventívne prehliadky dospelých
  • pracovná zdravotná služba
  • objednávanie pacientov na presný čas
  • možnosť ošetrenia mimo pracovných hodín
  • vstupné a výstupné prehliadky zamestnancov
  • vyšetrenia na odbornú spôsobilosť

Zmluvné poisťovne: VŠZP, Dôvera, Union