MUDr. Ing. Maroš Lipták

všeobecný lekár pre dospelých
Zuzana Sitášová

7,15 - 8,30     odbery, preventívne prehliadky
8,15 - 12,00    ordinácia
12,30 - 15,00    návštevy, administratíva, školenia
 
Zmluvné poisťovne: VšZP, Dôvera, Union