doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD, MUDr. Azzaden Shunnar

Ambulancia tropickej medicíny a cudzokrajných chorôb
Mgr. Karin Balog

Lekárska prehliadka za účelom vydania posudku pre cudzineckú políciu

Vyšetríme Vás aj bez objednania

Vieme poskytnúť individuálne termíny pre väčšie skupiny

Všetky vyšetrenia v jednej lokalite

Posudok do 5 pracovných dní

Sme akceptovaná ambulancia cudzineckou políciou