MUDr. Martin Boldiš, MUDr. Jozef Štrelinger

Otorinolaryngológia

Komplexná starostlivosť v ORL odbore.