MUDr. Ladislav Šabo

Hematológia a transfúziológia
Mgr. Gabriela Vargová

Úlohou Centra hemostázy a trombózy je:

  • diagnostikovať vrodené a získané poruchy hemostázy, krvácavé a trombofilné stavy a poruchy primárnej emostázy
  • zabezpečiť komplexnú liečbu, prevenciu a disperzárnu starostlivosť pre pacientov s týmito ochoreniami
  • poskytovať konziliárnu činnosť pre iné medicínske odbory
  • spolupracovať s inými odborníkmi pri komplexnej diagnostike a liečbe (chirurg, internista, kardiológ, gynekológ, pediater, genetik, ortopéd a pod.)

Odbery: Po-Pia od 7,00 h

Telefonické objednávanie v čase: 11,00 -12,00                                              

Obedňajšia prestávka: 12,00 - 13,00

Informácie osobne, telefonicky v čase: 12,30 - 15,00

Zmluvní partneri: Všzp, a.s., Dôvera ZP, a.s., Union ZP, a.s.