MUDr. Dalibor Petráš

Všeobecný lekár pre dospelých, Interná medicína, Geriatria
Zuzana Sitášová

Poskytujeme komplexný prístup k pacientom, lekár má celkový prehľad o vašom zdravotnom stave a poradí vám najmodernejšie diagnostické postupy na základe medicíny založenej na dôkazoch (EBM).

Lekár indikuje najefektívnejšiu liečebnú intervenciu, vrátane komplexnej prevencie a v prípade potreby indikuje konziliárne vyšetrenia podľa odbornosti. Nevyhnutnou súčasťou sú preventívne prehliadky.

Realizujeme predoperačné interné vyšetrenia a pracovnú zdravotnú službu. V komunikácii je prioritou ľudský prístup, rešpekt, ochota a slušnosť. Poskytujeme možnosť individuálnych konzílií o vašom zdravotnou stave.


Harmonogram práce:
07.00 - 08.30 hod. - odbery, preventívne prehliadky
08.30 – 11.30 hod. - vyšetrenie
11.30 - 12.00 hod. - obedná prestávka
12.00 – 15.00 hod. - administratíva, návštevy, posudková činnosť, PZS, konziliárna činnosť

Akútne stavy sú vybavované prednostne. Recepty priebežne.

Zmluvné poisťovne: VŠZP, Dôvera, Union.